تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

از باطری های قدیمی لپ تاپ روشنایی بگیرید

چهارشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۰۶:۳۰ ق.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
ارزیابی عملکرد کنترل کننده ها در شبکه ها SDN: مطالعه موردی
آفات قرنطینه ای، تهدیدی بر تنوع زیستی و تولیدات داخلی کشور
بررسی فمر شهری وفرم ساختمان درمفهوم شناسی معماری وشهرسازی معاصرمطالعه موردی کنترل حجم ساختمان درشهرتهران
تاثیر رقابت علف هرز خردل وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد 18 رقم گندم
اصول تجربی ایجاد محورهای پایدار و با هویت سواره- پیاده خیابان رجنت لندن
اثر بخشی رویکرد تلفیقی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز با تکنیک اسکمپر بررفتار کارآفرینانه دانشجویان
فشرده سازی پایگاه داده تصاویر چهره با استفاده از الگوریتمRLS-DLA
ثبت سند رسمی به استناد وکالت نامه های تنظیمی در سفارت خانه ها و کنسول گری های ایران
کنترل گشتاور درایو ژنراتور مغناطیس دائم داخلی در سیستم های توربین بادی با مبدل های پشت به پشت بر اساس خطی سازی ورودی خروجی تطبیقی
بررسی چالش های حقوقی ناظر بر آلودگی های زیست محیطی منطقه خلیج فارس و دریای عمان با تاکید بر کنوانسیون کویت

  • ۹۶/۰۹/۱۵
  • سمانه