تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
عیبیابی هوشمند فن یخچالهای خانگی به کمک شبکه عصبی مصنوعی
تدوین سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس تحلیل شغل فردمحور (مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق استان اصفهان)
بررسی تاثیر میراگرهای ویسکوالاستیک در قاب های فولادی با الحاق چورون به روش تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی
رتبهبندی استراتژیهای توسعه طبیعتگردی تالاب کجی نمکزار نهبندان با استفاده از ماتریسQSPM
تاثیر آموزش شیوه های مقابله ای بر کاهش استرس کارمندان مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته ای
بررسی اثر اندازه ی ذرات 2ZrO و تعداد سیکلهای نورد بر رفتار سایشی کامپوزیت 2ZrO - Al تولید شده به روش نورد تجمعی
بررسی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در حاشیه شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر بابل
ارزیابی نقش آموزش خلاق در ایجاد آفرینشگری برای آموزش معماری ایران
راهکارهای شناختی (انگیزشی) درمان ریا از منظر آموزه های قرآنی، روایی اسلام
مروری بر تحول یادگیری مشارکتی و ارتباط آن با کفایت اجتماعی

  • ۹۶/۰۹/۱۴
  • سمانه