تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
اثر مدت زمان و غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید بر تعداد شاخساره و طول شاخساره در گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.) در شرایط درون شیشه ای
خواص مکانیکی کامپوزیت های الیاف نبافته پلی استر و قیر پلیمری
تاثیر تکنیک اسموپرایمینگ بذر بر صفات جوانه زنی و سرعت جوانه زنی سورگوم دانه ای (کیمیا) جهت کاربرد در مناطق خشک و کم بازده ایران
بررسی کارایی فرایند خشک کردن کف پوشی در تولید پودر خرمالو
تحلیل روانشناسی - دینی توکل به خدا و تبیین نقش آن در تامین بهداشت روانی
بررسی و مقایسه خازن حاشیه ای گیت های فلزی و پلی سیلیکون در افزاره های نانومتری SOI
بهبود برخی از خواص مکانیکی ملات گل با استفاده از پارچه های شبکه ای
کیفیت اطلاعات حسابداری، بهرهوری حکومت و انتخاب سرمایه گذاری ثابت
هیدرودینامیک ذرات هموار-با تکیه بر کاربردهای مهندسی دریا-قسمت سوم: شبیه سازی مانور شناور اثر سطحی در امواج دریا
فرآیندکاهش اندازه ذرات میکا به روش شیمیایی

  • ۹۶/۰۹/۱۰
  • سمانه