تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
ارایه یک سیستم خبره تصمیم گیر در تعیین کارآمد روش تامین مالی برای مگاپروژههای صنعت نفت
بررسی توانایی حذف جیوه توسط باکتری های جدا شده از رودخانه کر
راهکاری برای تشخیص شخصیت از روی دست نوشته به کمک روش فازی
بررسی رابطه تیوری تبادل رهبر عضو و ارتباطات الکترونیکی بر توانمندسازی روانی کارکنانسازمانهای دولتی شهر کرمانشاه
تیزهوشی و نظریه های جدید شناسایی تیزهوشان
رتبهبندی ریسک در پروژههای تونلسازی با استفاده از روش ترکیبی Fuzzy AHP و Fuzzy TOPSIS
مدلسازی توزیع خرابی پیش رونده لرزه ای در ساختمانهای 3 طبقه بتن مسلح متقارن و نامتقارن
معرفی و بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی واگرا با پیوند قائم تک و جفت دارای جان کاهش یافته
معلم و رسالت او در ارزشیابی از برنامه درسی در چهارچوب سند چشم انداز 1404
مقایسه شاخص های اقتصادی در سه روش مکانیزه، نیمه مکانیزه، و نیمه سنتی تولید گندم مطالعه موردی شهرستان دره شهر

  • ۹۶/۰۹/۰۶
  • سمانه