تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی و تحلیل کاهش نشست خاکریزهای احداثی با ژئوگریدها درخطوط ریلی با سرعت بالا
بررسی روابط علت و معلولی صفات کمی و زراعی و عملکرد دانه در ارقام تجاری ذرت دانه ای تحت شرایط تنش رطوبتی
پروتکل کنترل دسترسی رسانه و مسیریابی جهتدار برای شبکههای موردی با استفاده ازآنتنهای جهتدار
شناسایی و رفع موانع تجاری سازی فناور نانو کامپوزیت,گامی به سوی تحقق اقتصاددانش بنیان
مطالعه تاثیر مدیریت دانش بر سطح شادکامی کارکنان مطاله موردی: سازمان شهرداری شهر گرگان
تاثیر نوآوری و خلاقیت بر آگاهی از نام و نشان تجاری با در نظر گرفتن متغیر میانجی بازاریابی رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه : صنایع لوله و اتصالات استان تهران)
بررسی امکان استفاده از نگهدارنده های الاستومروسیستم لغزشی در جهت بالا بردن ضریب مقاومت ابنیه تاریخی در مقابل زلزله
الگوی کاربرد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای استاندارد ISO22000:2005 در کنترل آلودگی کشمش به سم اکراتوکسین در واحدهای فرآوری کشمش
بررسی اثر کودهای بیولوژیک زیستی بر شاخص های کیفی گوجه فرنگی رقم ارگون در شرایط گلخانه ای
اثر دال کف بر مقاومت قاب خمشی فولادی در خرابی پیشرونده

  • ۹۶/۰۹/۰۴
  • سمانه