تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بکارگیری عاملی هوشمند با هدایت انسانی در محیطهای محاسبات فراگیر جهت انتخاب خودکار سرویس در شبکه های بی سیم پویا
مروری بر کاربرد دو روش شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی پارامترهای زیست محیطی منابع آب
باد و بلند مرتبه سازی
بررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم Triticumeasativum و علف های هرز در منطقه گیلاوند
بررسی عوامل موثر در شور شدن آبهای زیرزمینی دشت اسفراین
بررسی روند صید ماهی کفال در دو منطقه استان گلستان در سالهای 1376 الی 1387
طراحی و شبیه سازی مدار راه انداز برای کاهش تاخیر در مدارهایی با قابلیت Sleep
ارزیابی روشهای حل معادله انتقال پخش (Advection Diffusion) به روش احجام محدود (Finite Volume)
تحلیل فضایی و مکان یابی کاربری اراضی مختلط(تجاری،اداری،مسکونی) (نمونه موردی منطقه پاداد شهر اهواز)
توسعه گردشگری روستاهای حومه ای با تاکید بر هویت مکان (مطالعه موردی: روستای دره مرادبیگ همدان)

  • ۹۶/۰۹/۰۲
  • سمانه