تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

سیستم مورد نیاز بازی PES 2015 منتشر گشت!

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰ ق.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
ارائه مناسبترین شاخص خرابی سازه ها هنگام وقوع زلزله با استفاده از روش مقایسه ای
بررسی تاثیر ابعاد نازل و دیفیوزر مشعل گازی یک کوره صنعتی بر دمای احتراق کوره
بررسی نگرش معلمان و مدیران ابتدایی شهرستان خاش نسبت به ارزشیابی توصیفی و نقش آن در یادگیری
پایش وضعیت موتور دیزل با آنالیز روغن به روش منطق فازی
شناسایی موانع مؤثر بر پذیرش اینترنت پرسرعت در ایران (مطالعه موردی در میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
سنجش تنش پسماند پوششهای سمنتد کاربیدی با استفاده از تفرق پرتو X به روش Sin2Ψ
ارزیابی عملکرد و سرعت پرشدن دانه لاین های گندم (Triticum aestivum L.) در دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی بعد از گرده افشانی
بررسی تاثیر نقدینگی پایین بر روابط بین فعالیتهای تجاری و نوسانات قیمت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
An Adaptive Neural Network Algorithm for Assessment of Mental Workload
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره بذری گیاه پنبه

  • ۹۶/۰۸/۲۹
  • سمانه