تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

نسخه 5 اپلیکیشن Google Play Store با طعم طراحی متریال!

يكشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ب.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
مروری بر کتاب انرژی: منابع، مصرف، قانونگذاری، پایداری، ایلینوی به عنوان ایالت مدل ، اثر پروفسور غلامعلی منصوری، دکترنادر عنایتی، ال. بارنی اگیارکو
ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی در سازندهای سخت با استفاده از روشهای سنجش از دور GIS و MIF در تاقدیس پیون (شمال شرق استان خوزستان)
تأثیر گرد و غبار بر کیفیت زندگی انسان
بررسی اثر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و شاخص های ظهور گیاهچه ماش رقم پرتو تحت شرایط تنش کم آبی در مرحله غلاف بندی
بررسی رفتار ارتعاشی قابها به کمک پارامترهای مودال تجربی
تأثیر ویژگیهای سیستم، ویژگیهای اطلاعات، ویژگیهای خدمات بر قصد خرید اینترنتی
رابطه راهبردهای مقابله با استرس همسران با میزان رضایت زناشویی کارکنان زن متأهل مراکز بهداشتی و درمانی شهر رشت
بازآفرینی کاربری اراضی بافت فرسوده با تأکید بر شبکه ی دسترسی نمونه موردی بافت مرکزی شهر کرمانشاه
مشکلات اساسی خطوط فشار قوی ایران در انتقال اطلاعات
بررسی امکان جایگزینی مصالح فیلتر توسط لایه ژیو تکستایل در موج شکن های توده سنگی

  • ۹۶/۰۸/۲۸
  • سمانه