تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری مطالعه موردی ایران 1363-83
ارتباط ابعاد عنصر محصول آمیخته بازاریابی با میزان فروش فرآورده های دارویی گیاهی(مطالعه موردی شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان سال 1393)
کاربرد ادوات الکترونیکقدرت در کنترل ولتاژ ریزشبکه های هوشمند
تعیین رابطه ی جرات ورزی با پرخاشگری دانش آموزان دوره دوم ابتدایی (دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان)
رویکردی پنهان به منظور دستیابی به باورهای دینی در مسکن سنتی
تحلیلی بر قابلیت ها و پتانسیل های روستای حسن آباد در شهر سنندج جهت توسعه گردشگری طبیعی
تحلیل ارتعاشات آزاد میکروتیر کامپوزیت لایه ای از جنس آلیاژحافظ شکل با در نظر گرفتن اثر کوپل تنش
اصلاح مدل رسوب پارافین در نفت خام با استفاده از روش انگشت سرد
حذف نیترات از آب و پساب با استفاده از نانو مواد
روشی کارا برای خوشه بندی در شبکه های حسگر بیسیم

  • ۹۶/۰۸/۲۳
  • سمانه