تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

گویا اپ؛ Asphalt Overdrive: هیجان گریز از پلیس‌

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۳۰ ق.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی رابطه رکود دانش با یادگیری و نوآوری سازمانی. مطالعه موردی: مراکز بهداشتی درمانی استان مازندران
ارزیابی تحمل به خشکی ارقام پاییزه کلزا درتیمارهای مختلف آبیاری براساس شاخصهای تحمل و حساسیت تنش
نقش ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی در رضایت شغلی کارکنان
بررسی انرژی های نو و اهمیت آن در معماری (گامی به سوی معماری پایدار)
موانع ساختاری بهبود مدیریت سامانه های آبیاری در ایران
بررسی کارایی اثر نانوذرات نقره در گندزدایی آب آشامیدنی
پتانسیل سنجی استحصال بیوگاز از پسماند روستایی ( مطالعه موردی روستاهای استان یزد)
اثر تنش کمبود آب و محلول پاشی عناصر کم مصرف روی و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سورگوم علوفه ای( اسپیدفید) تحت شرایط اقلیمی ورامین
مدلسازی اجزای محدود قاب مرکب بتن و فولاد تحت اثر بارگذاری تناوبی با دامنه های بزرگ
مدیریت شهری و نقش آن در تجلی سبک زندگی ایرانی- اسلامی با تاکید بر مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

  • ۹۶/۰۸/۲۱
  • سمانه