تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی اثرات صنایع کوچک بر توسعه اقتصادی مناطق روستایی دهستان قرهطغان- شهرستان نکا
بررسی سیستم قالب های عایق ماندگار (icf) و افزایش بهروری آن در صنعتی سازی نوین ساختمان
بررسی تاثیر پاداشهای مالی برافزایش بهره وری نیروهای متخصص بانک قوامین شعب استان خوزستان
Application of TreeNet in Predicting Suspended Sediment Load: A Comparative Study
تاثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر امید و باورهای رایج دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی کرمان درسال تحصیلی 93-94
موانع و محدودیت های شاخص های توسعه شهری پایدار
بررسی انواع تسهیلات صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال (بابل) با استفاده از تکنیک نرخ بازگشت سرمایه گذاری ها در اقتصاد مهندسی
انسان;گمگشته ای در آغوش شهر (نگاهی به عرصه های پیاده و بررسی کیفیت عناصر سازنده آن با رویکردی به دیدگاه نوشهرگرایی) نمونه موردی: شهر اصفهان
تحلیل SWOT1 در بکارگیری آموزش الکترونیکی
بررسی میزان آگاهی و مصرف گیاهان دارویی کارکنان بیمارستان ها

  • ۹۶/۰۸/۲۰
  • سمانه