تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

اندروید 5.0 L در اول نوامبر منتشر می شود (شایعه)

يكشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ب.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
ارائه مدلی رتبه بندی شده برای رونق گردشگری
مقایسه روش های تلقیح و اولتراسوند در سنتز کاتالیست نانوساختار Ni(5%)/Y برای تولید هیدروژن از گازهای گلخانه ای CH4 و CO2
استخراج گرامر زبان فارسی با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک
پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در آبهای لب شور و شیرین گنبد کاووس ومقایسه قابلیت سازگاری اکولوژیکی وعملکرد رشد آنها با یکدیگر
بررسی مسئولیت اجتماعی سازمان ها
ارتباط رگه های کانی ساز با سیستم گسلها به روش فرکتال، در منطقه ارغش
ارایه مدلی برای ارزشیابی داوطلبان دوره دکتری تخصصی با استفاده از محاسبات ادراکی
بکارگیری BSC در بررسی تأثیر برون گرایی و سازش پذیری روسای شعب بانک بر عملکردشغلی آنها (مطالعه موردی: بانک های صادرات یزد)
کاهش آلودگی به آفلاتوکسین با روش جداسازی چشمی در پسته های صادراتی
بکارگیری مدل swot در بررسی استراتژی های آموزش فنی و حرفه ای جهت بهبود برنامه ریزی آموزشی

  • ۹۶/۰۸/۱۴
  • سمانه