تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

Galaxy S7 با سه صفحه نمایش متفاوت تولید خواهد شد

چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۳۰ ب.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
میزان تاثیرطبیعت سبز - - گیاه ودرخت بر رویکرد طراحی معماری
کاهش رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان در اثر مسمومیت مزمن با علف کش پاراکوات
بررسی مفاهیم و واژگان در مدیریت مخاطرات محیطی
تعیین شرایط بهینه حذف بیولوژیکی فلز نیکل از فاضلاب صنایع
نقش استراتژیهای رقابتی بر عملکرد کسب و کار : با تأکید براستراتژیهای مدیریت دانش
بررسی اهمیت ایوان، حیاط و اتاق در خانه های ایرانی با نگاه ویژه به خانه های زنجان
ارزیابی اثر گذاری عدم اطمینان محیطی بر شاخص بین تناقض اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در اوراق بورس بهادار تهران
Comparing the Effects of Dolph-Chebyshev and Newton’s Binomial Distributions in Reducing Radar Antenna Arrays Side Lobes
تمهیدات طرح ریزی فضاهای چندمنظوره در مدیریت بحران در انطباق با الگوهای کارآمد فضا وآموزش و توانمندسازی مردم در مقابله با بحران
بررسی ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام و ارائه الگوی بهینه

  • ۹۶/۰۷/۱۹
  • سمانه