تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی زمینه های ساختاری شهرمشهدجهت تبدیل شدن به منطقه آزاد زیارتی
بررسی ارتباط میان پارامترهای مقاومتی سنگ و شدت جریان مصرفی در فرایندبرش سن گهای ساختمانی
پیش بینی ضریب نشست ناشی از معدن کاری زیر زمینی زغال سنگ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(ANN)و سیستم تطبیقی استنتاجی عصبی_فازی(ANFIS)
اثر بخشی مدیریت مشارکتی در مقطع متوسطه(دوره دوم) آموزش و پرورش سبزوار
بررسی اثر روشهای مختلف خا کورزی بر روی خواص فیزیکی خاک و عملکرد گندم در تناوب نخود- گندم در اراضی دیم
طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه کنترل برای تغییر یک خطی کار نرخ ثابت به نرخ متغیر
ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
تأمین مالی صنایع پتروشیمی (بررسی موردی: صندوق پروژه)
بررسی وضعیت بهداشت محیط دبیرستانهای دولتی پسرانه دوره اول شهرستان ایلام از دید دانش آموزان در سال تحصیلی 96-95
بررسی نقش آمادگی جسمانی در فرایند یادگیری دانش آموزان

  • ۹۶/۰۷/۱۶
  • سمانه