تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

لای فای چیست و چگونه کار می کند؟

شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۰۵:۳۰ ق.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
مدلسازی شبکه گسسته شکستگیها با تلفیق روش های هوشمند وزمین آماری در یکی از مخازن کربناته شکافدار جنوبی ایران
مبدل آنالوگ به دیجیتال مالتی پلکسر و گیت های منطقی تمام نوری با استفاده از محدودکننده های تمام نوری
اندازه گیری پارامترهای ترافیکی جاده های بین شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای با تفکیک پذیری بالا
کاوشی بر نقش تکنولوژی آموزشی در ارتقای خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر مدرسه هوشمند
تحلیل نانوسینماتیک پروتئین ها و کاربرد آن در بیونانورباتیک
ارزیابی همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کار در مدیریت فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران با استفاده از روش تحلیل عاملی
کاوشگر دینامیکی DCP و روابط کاربردی برای آن در مهندسی عمران
بررسی و تفصیل طرح نگاشت و کاهش در پردازش موازی دادههای انبوه
In silico resAP-PCR fingerprinting of Geobacter species
بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی پایدار در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

  • ۹۶/۰۷/۱۵
  • سمانه