تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

۶۶ درصد از محصولات اپل IOS 9 را دریافت کرده اند

پنجشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۵:۳۰ ب.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی پارامترهای کلیدی چشمه زمین لرزه در شبیه سازی احتمالاتی زمین لرزه بر اساس نرم افزار گسل محدود EXSIM
بررسی وضعیت گودبرداری انجام شده، در برابر لرزش ناشی از عبور ماشین حفار TBM خط 2 قطارشهری مشهد
ارائه یک روش جدید برای مخفینگاری در فایل متنی فارسی
The effect of freezing and drying of Cornus mas L. fruit on total phenols, flavonoids, anthocyanins, ascorbic acid contents and antioxidant activity with two methods
راهکار مدیریت دانش در مدیریت منابع انسانی جهت نوآوری سازمانی
نقش فرهنگ بر ارتقای کیفیت زیبا شناسی محیطی با تاکید بر بازار های سنتی ایرانی-اسلامی
بررسی آثار عدم تقارن اطلاعاتی بر سرمایه گذاری صندوق های ثروت ملی با تاکید بر صندوق توسعه ملی
بررسی اثرات متقابل قارچ میکوریز (گلوموس موسه) و تنش خشکی روی برخی شاخص های رشدگیاه گوجه فرنگی
بررسی تأثیر نشاط سازمانی بررفتار شهروندی سازمانی (شاهد تجربی:اداره های راه و شهرسازی غرب استان مازندران)
طراحی کنترل کننده تکمیلی UPFC بهینه شده با الگوریتم کرم شب تاب جهت میرایی نوسانات سیستم قدرت

  • ۹۶/۰۷/۰۶
  • سمانه