تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

Apple IOS 9:بررسی نوآوری ها

سه شنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ب.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
برآورد جریان پایه با استفاده از روشهای فیلتر دیجیتال بازگشتی و نرم افزار BFI_3.0 (مطالعه موردی بخشی از حوضه مهارلو-بختگان)
مدل ابتکاری در تشخیص موقعیت کالا با استفاده از فناوری GPS,RFID و وب سرویس
بررس تجربی اثر کانارد و موقعیت آن بر ضرایب آیرودینامیکی یک مدل بال هواپیمای مانور پذیر
بررسی رابطه میان تغییر ساختار سنتی خانواده با میزان رضایتمندی زناشویی زنان متاهل ساکن شهر یزد
ارزیابی تحلیلی تاثیر شعاع شانه ی قالب و سنبه بر نیروی کشش عمیق
مقایسه وبررسی الگوریتم هایتشخیص حملات تزریق کداس کیوال و معرفی تکنولوژی لینک جهت جلوگیری ازاین حملات
تحلیل غیرخطی دیوار برشی فولادی با دو بازشو بدون سخت کننده به کمک نرم افزار ANSYS
تحلیل ساختار شبکه همکاری های علمی پژوهشگران حوزهعلوم پایه پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم در بازه زمانی 1996 تا 2013
مطالعه تجربی وتئوری جذب سطحی گازهای اکسیژن و نیتروژن برروی زئولیت 5A
The effect of nanotechnology on the bioenvironmental problems of wood and paper products

  • ۹۶/۰۶/۱۴
  • سمانه