تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

خط و نشان کشیدن تلگرام برای واتس اپ

چهارشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ب.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
A Case Study to Compare Multivariate and Univariate Cointegration Analyses in Small Samples
بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی
بررسی رابطه بین میزان استفاده دانشجویان دانشگاه های شهر کرمانشاه در محیط های مبتنی بر وب 2 و سطح کفایت اجتماعی
بررسی علل فرسایش در پروژه های آبی- خاکی استان خوزستان در جنوب غربی ایران با نگرش به پدیده واگرایی
بررسی تأثیر برنامهریزی مسیر شغلی بر یادگیری سازمانی
مکانیابی مسجد جامع در رابطه با سایر عناصر شهری در کشور ترکیه مطالعه موردی: شهرهای بورسا، ادرنه، استانبول و دیاربکر
استخراج فاز جامد گزینش پذ یر کاتیون مس از محلول های آبی به وسیله جاذب سیلیکاژل عامل دار شده قالب یونی
بهبود کیفیت ولتاژ خروجی مبدل ماتریسی مستقیم تغذیه شده توسط شبکه نامتعادل
توسعه یک روش شمارش ضمنی ابتکاری برای حل مساله برنامه ریزی خطی دوسطحی
مطالعه میکروسکپی تمایز بافت بیضه در جنین بز

  • ۹۶/۰۹/۱۵
  • سمانه