تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
تحلیل عددی اثر ناحیه گسل های فشاری و کششی بر تنش های محیطی و پایداری تونل ها به روش المان محدود، مطالعه موردی: تونل سازی در مناطق گسله در کیلومتر 3 سد کرج در محور کرج - چالوس
اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و امنیت غذایی و راهکارهای مقابله با آن
امکان سنجی توسعه فن آوری های نوین آموزشی با رویکرد فن آوری اطلاعات در مدارس ابتدایی شهر ارومیه
ارزیابی توانمندی جزیره ابوموسی در ساماندهی توسعه فرهنگ گردشگری طبیعی با رویکرد توسعه پایدار
افزایش ظرفیت کانال های PLC با استفاده از تکنیک الموتی در حوزه ی فرکانس-زمان
تعیین اولویت عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان زنجان با استفاده ازMADM رویکرد
بررسی اثر تیمارهای هورمونی اسید جیبرلیک، کینتین، سالیسیلیک اسید بر صفات رویشی (برگ) زعفران زراعی (Crocus sativus L.)
تهیه نرم افزار کاربردی آزمایشگاه آب شرب در محیط Excel 2007
مهندسی پل و آسیب شناسی بناهای شهری ( پل میربها زنجان )
حل نیمه تحلیلی کمانش صفحات کامپوزیتی متقارن دارای گشودگی مستطیلی

  • ۹۶/۰۹/۰۹
  • سمانه