تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

Nexus 6 و ویژگی نور اعلان LED پنهان آن

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ب.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش استرس زناشویی زنان
بررسی گسل و زلزله مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)
بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی باتوجه به نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده مطالعه موردی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
تخمین پارامترهای مدل های متداول برقگیرهای اکسید فلزی با استفاده از روش بهینه سازی بیگ بنگ بیگ کرانچ
پایداری اندام های معماری ایرانی در گذار از دوران اسلامی
موتاسیون زایی هدایت شده در توالی تیوردکسین نوع (Trxh)h از گیاه برنج و اثر آن بر فعالیت کینتیکی
نقش بهزیستی روانشناختی در ارتقاء سلامت روانی خانواده
ساخت گرفت کامپوزیتی سرامیک-مغز استخوان و بررسی خواص کلینیکی آن در کندیل فمور خرگوش
ضرورت توجه به اثرات گردشگری در توسعه پایدار روستا مطالعه موردی: روستای درود شهرستان نیشابور
تاثیر صفحه جداکننده بر جریان و انتقال حرارت اطراف سیلندر نیم دایره ای

  • ۹۶/۰۹/۰۸
  • سمانه