تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
ارزیابی تاثیر اعتبار برند از طریق بازاریابی ارتباطی بر وفاداری مشتریان : موردمطالعه شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطات راه دور
شناسایی اندیس های آهن منطقه ندوشن استان یزد با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های مغناطیس سنجی
Mass Movements Hazard Zonation with Fuzzy model (Case Study Shahrestanak Bsian)
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام تجاری داخلی و خارجی مولتی ژرم چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشگین شهر
The Effect of Rate of Expeansion on the Nucleainng Steam in a Supersonic Lavel Nozzle
بررسی طرح G_NAF و چالش های زیرساختی آن در شرکت پست
تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی ورقهای دوفلزیهایSt-Cu تهیه شده به روش جوشسرد نوردی
بررسی نقاط ضعف و قوت کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با تاکید بر مغایرت آن بادیگر اسناد بین المللی
ارزیابی تناسب اراضی برای لوبیا در دشت هنام زیرحوزه کرخه، استان لرستان
نقش نانو ذرات در افزایش جوانه زنی بذر و مقاومت گیاهان در برابر تنشهای خشکی و شوری

  • ۹۶/۰۹/۰۸
  • سمانه