تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
تکمیل ضد میکروبی الیاف پشم با رنگهای طبیعی گزنه وسماق
بررسی تأثیرپذیری دانش آموزان پسر از نگرش های مذهبی والدین (مطالعه موردی دبیرستان دهخدا شهر ایلام)
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آمادگی سازمان بمنظور استقرار مدیریت دانش در یک صنعت دفاعی
اثرات زیست محیطی بهره برداری روی مسیرهای چوبکشی پرشیب
تاثیر عدد فرود جریان و زاویه آبشکنهای سرسپری سری بر توپوگرافی بستر در مسیرمستقیم
مطالعه زمانی و بررسی عملکرد (تولید و هزینه) اسکیدر چرخ لاستیکیHSM در جنگلهای چوب و کاغذ مازندران
بررسی شاخص های کمی مسکن مطالعه موردی : استان آذربایجان شرقی به تفکیک نقاط شهری و روستایی در پانزده سال منتهی به 1390
موضوع مقاله: تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی
طراحی پروب با رزولیشن بالا، عدم حساسیت نسبت به ضخامت مایع رسانای سطحی و امپدانس سطحی کم به منظور بدست آوردن طیف امپدانس الکتریکی بافت رحم برای استفاده در بیو امپدانس
بررسی امکان افزایش بارش با استفاده از فناوری بارورسازی ابرها با تاکید بربارش سامانه های باران زا در کرمان

  • ۹۶/۰۹/۰۸
  • سمانه