تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی اثر نیکل در اتصال لحیم کاری سخت کاربیدسمانته به فولاد مورد استفاده درمتههای حفاری
مطالعه آلودگی تخم توکسوکاراکانیس (آسکاریدیدا: آسکاریدیده) در سگ و خاک پارک های عمومی شهرستان پیرانشهر (استان آذربایجان غربی)
تولید آماتورهای فولادی نیوبیوم دار استحکام بالا در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مفهوم وچگونگی شکل گیری محله درشهرنشینی ایرانی و واحدهمسایگی در شهرسازی معاصر غرب (نمونه موردی محله چله خانه رشت)
بررسی تجربی تاثیرات دمش یکنواخت بر ضریب پسا به کمک توزیع فشار، حول یک استوانه ی دایره ای سوراخ دار
بررسی ضرورت ذخیره سازی زیرزمینی گازطبیعی دراستان خراسان جنوبی
بررسی چند نمونه از ساختمان های طراحی شده یا مقاوم سازی شده با استفاده از میراگرا
توسعه سیستم کارت امتیاز متوازن،تست وپیاده سازی درسیستم مدیریت تحقیقاتی
تفسیر مقاصدی و جامع نگر قرآن کریم از منظر امام خمینی ره
Two-fluid Electrokinetic Flow in a Circular Microchannel

  • ۹۶/۰۹/۰۳
  • سمانه