تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی شبکه های ابری و چالش های امنیتی
بهینه سازی پارامترهای مؤثر در میزان تنش پسماند فشاری درفرآیند نورد سردسطحی بر روی ملخهای آلومینیومی
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان گرایش به شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیامنور کوهپایه)
Single Camera Vehicles Speed Measurement
واکاوی مفهوم مسکنت شاعرانه، با بکارگیری مولفه های معنا در معماری، و پدیدارشناسی مکان، و بررسی زیرساخت های آنها در چندی از آثار معماران معاصر
حفاری فروتعادلی در برابر سیال افرونی
قضیه‌ای در مسایل جایابی چند ماشینه با فاصله متعامد بدون فاصله مشترک در حل تک ماشینه
شناسایی و اولویت بندی موانع پیشروی بانوان در انجام ورزشهای همگانی (مطالعه موردی بانوان استان هرمزگان)
تجربه ایجاد کلاستر برای اجرای برنامه‌های MATLAB به صورت توزیع‌شده برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
شبیه سازی و بهینه سازی سامانه هدایت و کنترل دوبلGPS & INS در UAV

  • ۹۶/۰۹/۰۱
  • سمانه