تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

نکسوس 9 در 15 اکتبر رونمایی می شود (شایعه)

سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰ ب.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
Investigation of the Nutrient Uptake and Cell Growth Kinetics with Monod and Moser Models for Penicillium brevicompactum ATCC 16024 in Batch Bioreactor
بررسی فراوانی اضافه وزن و چاقی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان
روشی برای تصحیح گردش و حذف پس زمینه چک در سیستم اتوماسیون چک فارسی
Empowering Gains of ESAP Course Design through Operationalization of a Synergic Model: Suggestions and Implications
مطالعه ای بر مهارت های مورد نیاز کودکان 6-7 ساله با هدف ایجادآمادگی برای ورود به مدرسه و پرورش مهارت های آنان مبتنی برالگوهای مدارس ابتدایی
تحلیل قابلیت های توسعه شهرستان های مرزی استان کردستان درجهت توسعه همکاری های بین مرزی با کشورهای همسایه
بررسی عوامل موثر در همساز کردن معماری با محیط زیست
تخصیص تلفات و هزینه در شبکه انتقال با استفاده از الگوریتم های ردیابی دربازار برق
مقایسه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند دوره ی ابتدایی ناحیه ی یک شهرستان کرمانشاه
حفاظت از حریم شخصی درفضای مجازی با تکیه برمدلی پیشنهادی

  • ۹۶/۰۸/۳۰
  • سمانه