تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی جایگاه مشارکت مردمی در توانمندسازی و بهسازی سکونتگاها های غیر رسمی مطالعه موردی شهر گلستان محله میمنت آباد حاشیه رودخانه شادچای
بررسی مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستانهای استان گیلان در سال 1391
نقش خشکسالی های تکنولوژیک بر ناپایداری مرز قلمروهای کویری (مطالعه موردی: کویر بجستان)
بررسی تاثیر هوشمندسازی کلاس درس در تعمیق و سرعت یادگیری دانش آموزان
عمارت دیوانخانه ، بنایی از دوره زندیه در شیراز
مطالعه آزمایشگاهی استفاده از ضایعات ظروف یکبار مصرف غذا در تولید بتن سبک نیمه سازه ای
بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر تعهد مشتریان در صنعت بانکداری مطالعه موردی بانک تجارت استان زنجان
تعیین حد ماکسیمم برداشت آب زیرزمینی از ابخوانهای ساحلی با استفادها ز مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک
Controller Design for Multivariable Nonlinear Control Systems Based on Multi Objective Evolutionary Techniques
برآوردخطای شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن دربهینه سازی توابع ریاضی بوسیله الگوریتم ژنتیک

  • ۹۶/۰۸/۳۰
  • سمانه