تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
استفاده از روش رگرسیون چند متغیره خطی درروندیابی سیلاب و مقایسه با نتایج روش هیدرولوژی ماسکینگام
رابطه بین ویژگی های پنج عاملی شخصیت و رضایت از زندگی در شادکامی دانشجویان
شبیه سازی تابش آلومینیوم در گاز زمینه هلیوم یک اتمسفری
استیل دارکردن الکل ها فنول ها وآمین ها درمجاورتCuSO4.5H2O درشرایط عاری ازحلال دردمای اتاق
معرفی سکانس ایده آل توفانی از نهشته های بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین)
بررسی اثرات تغییرات بارش بروضعیت کمی وکیفی آب رودخانه سزار جهت شرب و کشاورزی
نقش کار تیمی در گسترش توانمندیهای فردی و بهبود کیفیت فرایندهای سازمانی ارائه یک الگو بر اساس مدل ارزشیابی CIPP
بررسی جریان لایه مرزی روی دیواره های مجاری یک تونل باد آموزشی با ماخ جریان آزمون زیر صوت
ارزیابی توان اکولوژیک حاشیه شهر تبریز به منظور توسعه پایدار شهری با رویکرد MCE
Physico-chemical characteristics of solid waste for treatment options: a case study of Kumasi, Ghana

  • ۹۶/۰۸/۳۰
  • سمانه