تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
اولویت بندی شاخصهای کمی و کیفی مسکن روستایی در استان کردستان با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره
کاربردها و چالش های ادغام دو فناوری اینترنت اشیاء و رایانش ابری
لزوم باززنده سازی هویت بومی معماری اسلامی-ایرانی در دستیابی به معماری پایدار
بررسی میزان و نحوه پراکنش عناصر سرب، روی و کروم در اسکلههای شهیدبهشتی و شهیدکلانتری چابهارواقع در جنوب شرق ایران
تأثیر حریم بهداشتی در ایمن سازی و کاهش آلودگی منابع آب شرب روستایی شهرستان جهرم
بررسی کاربردهای سیستمهای اطلاعاتی مکانی در مدیریت واحدهای حراست
بررسی تجربی تاثیر استفاده از فوم در سازه های هانی کام فلزی بر روی مقاومت این سازه ها
روش شیار دایره ای به منظور جلوگیری از جداشدگی زودرس در تیرهای بتنی تقویت شده با GFRP
بررسی سطوح مختلف نیتروژن و زمان برداشت بر میزان محصول و تجمع نیترات در برگ برخی توده های اسفناج بومی ایران(Spinacia oleracea L)
لنگی برش در قابهای محیطی چند سلولی و عوامل موثر در کاهش آن

  • ۹۶/۰۸/۱۹
  • سمانه