تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
اهمیّت و کاربرد آموزشهای علمی – کاربردی درکارآفرینی و اشتغال
تحلیل تاثیر نوع فعالیت اقتصادی بر هویت اجتماعی در روستا بر اساس روش تئوری بنیادین (مطالعه موردی : شهرستان پاکدشت)
ارزیابی کیفیت پیوستگی بتن تزریقی پشت پوشش بتنی تونل با استفاده ازروش غیرمخرب پاسخ ضربه
آموزش حل مسیله با رویکرد مسیله مدار و اثربخشی آن بر کنترل دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی
افزایش طول عمر شبکه در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده ازتکنیک محدود کردن تعداد اعضای خوشه ها
فرآیند طراحی
مدلسازی و بررسی رفتار قابهای بتن آرمه با میانقابهای آجری تحت اثر بارهای لرزهای
بررسی اهمیت پایانه های مرزی در ترانزیت کالا از کشور با استفاده از مدل SWOT
ارزیابی کارایی سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گرد و غبار Fe2O3 منتشره در هوای محیطی واحد سرند اکساید صنعت فولاد
پارامترهای موثر در تحلیل هیدرودینامیکی یاتاقان های موتورهای احتراق داخلی

  • ۹۶/۰۸/۱۶
  • سمانه