تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی و توسعه رفتار بازار گرایی صادرات شرکتهامطالعه موردی: صنعت فرش ایران
چند معنایی در واژه ی «سبیل» در سوره ی نساء با نظر به دیدگاه های مفسرین
بررسی کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین و اولویت بندیعوامل تاثیر گذار در تبدیل ارومیه به منطقه آزاد تجاری
مطالعه راهبردی توانهای اکوتوریستی استان کهگیلویه و بویر احمد با تاکید بر توسعه پایدار منطقه ای
ارایه مدلی برای مکان یابی رقابتی تسهیلات بر اساس ترجیحات مشتریان و تنظیم سطح جذابیت رقبا
فناوری مایکروویو، اصول، تجهیزات و کاربرد ها
نقش امنیت شغلی بر توانمندسازی کارکنان در دوران پر تلاطم اقتصادی
برنامه ریزی بلند مدت انرژی محور با دید بهره‏برداری کوتاه‏مدت انرژی‏محور شبکه میکرو در فضای هاب انرژی
تاثیر نسبت های مختلف خوراک بر میزان تبدیل و گزینش پذیری ,CO 4CH ,O2H و 2CO در فرایند ریفورمینگ پروپانول
مقایسه روابط PVT ارائه شده جهت پیشبینی خواص سیال مخزن و بهبود آنها برای یک میدان نفتی در ایران

  • ۹۶/۰۸/۱۵
  • سمانه