تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
مقایسه میزان فروش خودروهای هیبریدی در ایران نسبت به سهم جهانی
ارزیابی جنبه های سلامت اکوسیستم و راهکارهای ارتقاء آن در بوم نظام های زراعی
بررسی رابطه بین مدیریت تغییر و سبک رهبری مدیران از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه ناحیه 2 شهرستان ارومیه
توسعه کارآفرینی درحوزه مدیریت شهری راهکاری به منظور احیاء اقتصادی بافت های فرسوده شهری
عوامل تأثیر گذار بر هدف کارآفرینی در میان دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران)
ارائه یک روش نوین مبتنی بر الگوریتم Gossip Learning در مسئله تبادل منبع آینده نگر در سیستم های جریان سازی زنده نظیر به نظیر
پویانمایی آموزشی
بررسی استانداردهای کیفی و انواع طبقه بندی آب در مصارف مختلف
بررسی رابطه مهارت قدرت تفکر استراتژیک و هوش سازمانی بین مدیران دبیرستان های دخترانه شهرستان نیشابور
بررسی وضعیت کیفی رود خانه مهم مازندران با استفاده از شاخص NSFWQI

  • ۹۶/۰۸/۰۹
  • سمانه