تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی مقاومت روانگرایی زهکشی نشده ماسه ها ی سیلت دار توسط دستگاه سه محوری تناوبی
بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهرهوری مصرف آب در مقیاس منطقه ای- مطالعه موردی استان همدان
طراحی بهینه قابهای دو بعدی با محدودیت فرکانس
Supply Chain Network Competition: Retailers Risk Attitude Approach
نظام پیشنهادها، عوامل مؤثر موفقیت آن در سازمان و مدل انتقال خلاقیت به ایده های عملی
وجوه تاثیر پذیری مولانا از بهاء ولد (با محوریت دو کتاب معارف و مثنوی)
کنترل خسارت تشی (Rodentia: Hystricidae) Hystrix indica Kerr در عرصه های منابع طبیعی جنوب استان کرمان
مطالعه کانی شناسی ، پتروگرافی و ژئوشیمی عناصر نادر و کمیاب(REE)در کانسارخاک صنعتی کویر ۵ آباده (شمال فارس)
تاثیر فناوری مبارزه بیولوژیکی با آفات بر استفاده از آفت کشها
اصلاح شیمیایی سطح نانولوله های کربنی چنددیواره با استفاده ازگروه های تیولی برای اندازه گیری و حذف ناخالصی های فلزات سنگین درتولید رادیوداروها با سیکلوترون

  • ۹۶/۰۸/۰۹
  • سمانه