تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

راهنمای تولید پادکست: قسمت اول

دوشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ق.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی حس عمقی مفصل آرنج در مردان ورزشکار مبتلا به سندرم هایپرموبیلیتی عمومی و مقایسه آن با ورزشکاران سالم
بررسی تأثیر انحنای گوشه گشودگی مثلثی بر توزیع تنش ورق محدود همسانگرد از روش تحلیلی
تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی با رویکرد فرآیندی سطح کلان بنگاه(صنعت شناورهای آلومینیومی)
بررسی کارآیی و دقت مدل های EPMوMPSIACدر برآورد رسوب و فرسایش با یکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی حوزه آبخیز باغره تربت حیدریه
نقش نواحی صنعتی در توسعه روستاها (مطالعه موردی شهرستان شاهین دژ)
تاثیرات حاشیه نشینی بر اجتماع
بررسی اثر آزادی اقتصادی بر بازده کشورهای خاورمیانه و مقایسه آن با کشورهای شرق آسیا
روش سازه گسترش یافته و تعیین ابعاد بهینه دامنه خاک و شبکه المان محدودبرای بررسی اثرات اندرکنش خاک سازه در سازه های بتنی بلند مرتبه
تخلخل و راک تایپ سازی در مخازن هیدروکربوری مطالعه موردی برروی عضو بالایی سازند دالان در یک میدان بزرگ گازی خلیج فارس
کاربرد اکسیداسیون پیشرفته با نانو فوتوکاتالیست ها در تصفیه آب و فاضلاب

  • ۹۶/۰۸/۰۸
  • سمانه