تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
THE EFFECT OF GAS INJECTION LOCATION ON MIXING PARAMETERS OF AN AIR-LIFT REACTOR
قابلیت گذر از خطای توربین بادی DFIG در هنگام وقوع خطاهای نامتقارن در شبکه با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ با کنترلکننده تناسبی رزونانسی
ارزیابی پایداری اکسیداتیو حاملهای لیپیدی نانو ساختار NLC حاوی امگا 3 و توکوفرول
بررسی استفاده از کود آلی و زیستی بر روند توسعه فنولوژی گیاه دارویی پنیرک.
The Study of Dangers Related to the Ship's Stability during Container Loading and discharging in Ports and its Solutions
مشکلات و معضلات ایمنی حمل و نقل و ترافیک در راههای ایران
نقش پژوهش در بهبود روند آموزش طراحی معماری (بررسی نمونه موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
تحلیل مدیریتی رویکرد خصوصی سازی نظام آموزشی سلامت محور از نظر توسعه اقتصادی
مبدل باک - بوست سوییچینگ نرمPWM ایزوله با استرس ولتاژ پایین
بررسی فنی و اقتصادی استفاده از میلگردهای الیافی پلیمری شیشه ای GFRP در پرتال ورودی و خروجی دستگاه های حفاری مکانیزه TBM به ایستگاه های مترو مطالعه موردی ایستگاه W7 خط 7 متروی تهران

  • ۹۶/۰۷/۲۱
  • سمانه