تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی ارتباط بین ابهام نقش، انسجام تیمی، پذیرش نقش و رضایت از نقش ورزشکاران بسکتبالیست
بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی در تعیین عملکرد های کیفیت و نوآوری (مطالعه موردی: شرکت تولیدی خودرو استان تهران)
بررسی روشهای جمع آوری، حذف و پاکسازی آلودگیهای نفتی ازدریا
طبقه بندی اسامی فارسی با استفاده از طبقه بندی کننده ترکیبی
طراحی وساخت سیستم مانیتورینگ نامحسوس مصرف لوازم خانگی
بهسازی زمین به روش تراکم دینامیکی با استفاده از مدلسازی عددی به روش تفاضل محدود در ماسه خشک
بررسی مساکن روستایی پایدار نواحی جلگه ای گیلان و مقایسهبین مساکن سنتی و امروزی روستایی با استفاده از روش AHP
بررسی عوامل انگیزه پزوهشگری دانش اموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه مناطق آذرشهر و ممقان از دیدگاه معلمان و دانش آموزان
بررسی تاثیر ساختار مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و جریان وجوه نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اثردمای کلسینه برمورفولوژی فیبرهای توخالی نانوساختاردی اکسیدتیتانیم

  • ۹۶/۰۷/۲۰
  • سمانه