تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

انتشار اپلیکیشن Lumia Camera برای Lumia 1020

پنجشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۳۰ ق.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
برنامه ریزی مبتنی بر سود مشارکت واحدهای تولید توان در یک بازار برق رقابتی با استفاده از الگوریتم تغییریافته جستجوی غذا باکتریE.coli
بررسی رابطه بین رشد اجتماعی و رشد زبانی دانش آموزانپایه اول ابتدایی شهر شهرکرد
سیاستهای نواوری راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه
ارائه چارجوبی برای آینده نگاری فناوری با تمرکز بر فنون شناختی با استفاده از نقشه های شناختی فازی
بررسی رابطه ی انگیزه پیشرفت در زنان با میزان تسلط جویی آنها
بکارگیری الگوریتم های تکامل تفاضلی پیشرفته جهت قرار دادن ادوات FACTS چندگانه در محیط تجدید ساختار یافته
تحلیل اثرگذاری الگوهای اقلیمی درشکل گیری خانه های قدیمی حاشیه زاینده رود درشهر اصفهان
عوامل موثر بر نگرش تولید کنندگان دانه های روغنی پیرامون اثرات دوره های آموزشی ترویجی بر گزار شده در حفاظت احیاء و توسعه منابع طبیعی (آب و خاک)منطقه سکزآباد شهرستان بوئین زهرا
بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری از طریق سیستم اطلاعات بیمارستانی در بخش مراقبت ویژه قلبی و ارایه راهکارهای ارتقاء
تأثیر هویت و فرهنگ در شکل گیری معماری بومی محله های تاریخی (مطالعه موردی: بافت مسکونی تاریخی یزد)

  • ۹۶/۰۷/۱۳
  • سمانه