تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی رخدادهای دگرگونی سنگهای شمال غرب دیواندره
سنتز دمای پایین نانولوله های کربنی آمورف با استفاده از فروسن و کلرید آمونیوم
شبیه سازی و پیش بینی کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم و سولفات در رودخانه زاینده رود با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی رضایت شغلی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش خانمیرزا
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه دوم شهرستان سیاهکل
بررسی تجربی و عددی تاثیر نقص اولیه در رفتار کمانشی و بار بحرانی ورق مستطیلی دارای گشودگی با دو لبه صلب
تجزیه و تحلیل ریسک های محیط زیستی مجتمع پتروشیمی شازند با استفاده از روش های AHP و FMEA
مطالعه عددی و مقایسه عملکرد لولههای مبدلهای حرارتی پوسته لوله مورد استفاده درنیروگاههای هستهای
بررسی کارایی سیستم های اطلاعات مدیریت جهت تصمیم گیری بهینه مدیران سازمان ها
بهبود مشخصه جریان ـ ولتاژ ترانزیستورGaN MOS-HEMT بالایه موثرفلزی

  • ۹۶/۰۷/۱۰
  • سمانه