تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

Huawei G7 Plus با بدنه تمام فلز رسما معرفی شد

شنبه, ۸ مهر ۱۳۹۶، ۰۱:۳۰ ق.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
هوش کسب و کار، راهبردی برای بهبود زنجیره تأمین الکترونیک
ارزیابی و مقایسه روشهای تجربی تخمین تبخیر- تعرق مرجع در ایستگاه تبریز
ارایه روش پویای راهبرد زنجیره تامین درسطح وظیفه ای با رویکرد تحلیل شبکه ای ANP
بررسی رابطه ی هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی نوجوانان بزهکار پسر کانون اصلاح و تربیت تهران
تأثیر رعایت برنامه ریزی آبیاری در موفقیت یا عدم موفقیت یک شبکه آبیاری کم فشار
شناخت الگوی شهرسازی اسلامی ــ ایرانی؛ مطالعه موردی: بازار خوی
بررسی بکارگیری آزمون های آماری در مقایسه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر عملکرد شرکت های تولیدی و غیر تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
مطالعه رشد تکاملی گانگلیونگردنی سینه ای (ستاره ای در جنین گوسفند
بررسی نیمرخ سرعت جریانات جزر و مدی در دهانه خورهای کوچک
بررسی خاصیت ضد میکروبی اسید سالیسیلیک بر روی بهبود جذب آب و عمرگلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا

  • ۹۶/۰۷/۰۸
  • سمانه