تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

احتمال عرضه Huawei P9 به همراه دوربین دوقلو

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ق.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
اثر جایگزینی Mg به جای Ca برخواص ابررسانایی و رفتارارتباطات ضعیف ابررسانای Bi-Pb)2Sr2Ca2Cu3Oy)
طراحی سیستم کنترل مقاوم و با تحمل عیب برای خودروهای الکتریکی ترکیبی
بررسی تعابیر عرفانی اخلاقی «آب» در مثنوی حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی
مقاوم سازی سازه های فولادی مطالعه موردی:(ساختمان مرکزی شرکت برق منطقه ای آذربایجان)
بررسی خصوصیات مکانیکی و جذب آب بتن حاوی پودر شیشه ضایعاتی کارخانه ای
تخمین میزان کل کاتیون ها، مقدارسدیم و نسبت جذب سدیم با استفاده از مدل سازی شبکه عصبیمصنوعی در ایستگاه هیدرومتری چمریز واقع بر رودخانه کر
Reflecting on the Fuzzy process of Self-organized Learning
تحلیل عددی تاثیرات تغییر توان دمشی، ضریب همرفت و شعاع پوشش خارجی در یک لیزر تاری دولایه Yb:Glass تحت دمش ابرگوسی
بررسی و ارزیابی محیطهای داخلی و خارجی موثربرمدیریت پسماندهای صنعتی درکشور
بررسی مدل آزمایشگاهی گسل های قاشقی و چین غلتیده در ارتباط با آن

  • ۹۶/۰۶/۲۵
  • سمانه