تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
نگاهی بر عملکرد اعتبارات تحقیقاتی و فناوری کشور در سال 1392 و مقایسه آن با سال های 1390 و 1391
ارزیابی عملکرد شرکت ویرگو با استفاده ی از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره
مدلسازی و شبیه سازی اینورتر منبع امپدانسی با مدولاسیون فضای برداری به همراه افزایش ولتاژ در خروجی از طریق اعمالshoot-through
علوم سیاسی پروژه ای میان رشته ای
تأثیر تولید اولیه وتزریق آب گرم برازدیاد برداشت نفت سنگینبه روش تزریق مداوم بخار
ارزیابی پادتن های ناشی از تزریق واکسن سه گانه E.coli k99 ، روتا و کروناویروس در آغوز گاو
سنتزی تری پای پیریدین فسفین اکسید، به عنوان عوامل پیوندی پلی اورتان ها با فیلرهای قطبی
مدل سازی و حل مساله تخصیص و مسیریابی درمانگران خانگی با هدف کمینه کردن هزینه های سیستم و افزایش رضایت کارکنان
نقش تکنولوژی جدید در سلامت جامعه
بهینه سازی و کنترل سیستم های رباتیک توسط الگوریتم فازی - ژنتیک و ارائه الگوریتم ژنتیک - شبکه عصبی

  • ۹۶/۰۶/۲۴
  • سمانه