تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

صفحه نمایش منحنی و انعطاف پذیر iPhone 7 حقیقت دارد؟

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰ ب.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
Studying and comparison Intellectual property rights in software protection between Iran and International Laws on the cyber environment
بررسی توزیع سرفاصله زمانی ورود وسایل نقلیه در تسهیلات و شرایط ترافیکی گوناگون شهر خرم آباد در استان لرستان
ارایه مدل مناسب انتخاب پورتفولیوی پروژه های تحقیقاتی- دفاعی با تاکید بر ریسک
کاربست بازآفرینی شهری در جهت ارتقاء جنبه های کیفی، فرهنگی و اجتماعی حیات شهری نمونه مورد مطالعه: میدان انقلاب و اراضی لشکر 64 ارومیه
پیشنهاد الگوی مکعب فناوری برای ساختارشکست فناوری و مدیریت بهره ورفراگیر فناوری درصنایع با محصول پیچیده
Numerical Simulation of Pollutant Diffusion in 1D and 2D Environments Using Proposed SPH Method
بررسی فرآیند تثبیت و جامدسازی با استفاده از سیمان در مدیریت پسماندهای خطرناک
تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی شهر سرخس با استفاده از مدلهای اقتصادی
وضعیت توقیف وجوه نقدی حساب های مشتریان بانک ها در شعب خارج از کشور
اثر فعالیت ورزشی بر سایتوکاین های التهابی

  • ۹۶/۰۶/۲۲
  • سمانه