تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
Mechanical Behavior and Percolation of Pore Space in the Interfacial Transition Zone of Concrete
بررسی راه های توانمندسازی خانواده های زن سرپرست در ارتقای کیفیت زندگی
اثر قطر و پارامترهای اقلیمی (دما و بارندگی) روی نرخ پوسیدگی خشکهدارهای راش و ممرز درجنگلهای آمیخته شمال ایران
تاثیر تکنیک های کنترلی – مدیریتی در افزایش کارایی مدیریتی پروژه های عمرانی با نگاه رویکردی این تکنیک ها در استاندارد PMBOK
بررسی روند دینامیکی جایگزینی سیستم های گرمایش با منابع تولید همزمان گرما و الکتریسیته خانگی با در نظرگرفتن اثرات حذف یارانهها
بررسی تاثیر اثر بخشی بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر بر شکل گیری صحیح مدیریت سازمان مورد مطالعه: سازمان صدا وسیما
بررسی تاثیر ورزش بوچیابر کاهش شاخص های رفتارتکانشی در دانش آموزان پسر بیش فعال ADHD مجتمع استثنایی امام علی ع تهران
A practical 4D seismic attribute to estimate saturation and pressure changes arising from reservoir production and injection
بهبود دقت الگوریتم KNN در داده کاوی با استفاده از قوانین وابستگی
تحلیل آیروالاستیک پره های توربین گازی با کاربرد تئوری تیرهای ضخیم

  • ۹۶/۰۶/۲۱
  • سمانه