تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

از این پس یوتیوب بدون تبلیغ و البته پولی می شود!

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ب.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
مدل­سازی حلالیت CO2 در مایعات یونی [emim][BF4] و [bmim][BF4] با استفاده از معادله حالت PC-SAFT
ویژگیهای شخصیتی و امور تربیتی- آموزشی کودکان سرآمد
بررسی اثرات پساب ناشی از فعالیت نیروگاه حرارتی بندرعباس بر فیتوپلاکتونهای خلیج فارس
تشخیص میتوز در سرطان سینه با استفاده از یادگیری عمیق
نقش پوسچر و بار خارجی بر روی فعالیت عضلات تنه حین فعالیت های باربرداری استاتیک
مقایسه سمپاش های الکترواستاتیک و میکرونر در کاربرد علف کش آپیروس در زراعت گندم
بررسی تغییرات طول بازوی روبات دودرجه آزادی برمیزان عملکردزاویه ای آن بااستفاده ازمدل فازی - عصبی ANFIS
ارزیابی تاثیر صفحات تقویتی CFRP در مقاوم سازی و جابجایی مفصل پلاستیک در اتصالات بتن مسلح
بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی وتوزیع اندازه منافذیک خاک درشت بافت زیرکشت گوجه فرنگی میکوریزی
بررسی تغییرات و توزیع تنش درسیستم پیش تثبیت ریب وشمع برای پایدارسازی ایستگاه های مترو مطالعه موردی متروی کرج

  • ۹۶/۰۶/۲۰
  • سمانه