تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

پبل از اولین ساعت هوشمند صفحه گرد خود رونمایی کرد

يكشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ق.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
ارتباط خلاقیت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی مدارس شهر اصفهان
وضعیت بهره برداری از سفره های آب زیرزمینی دراستان خوزستان جهت مصارف کشاورزی
نقش آموزش و مشارکت شهروندان درامور شهری
تقسیم شدگی دگرشکلی و چین خوردگی مورب در محدوده گسلهای مشاء و طالقان در البرز مرکزی
منظره های بومی منبع الهام نقش پردازی در کاشی های مجموعه ابراهیمخان کرمان
Developing a Method to Leverage FEAF by Deploying Val IT Enablers
مقایسه تطبیقی سنگ نگاره های جربت در خراسان شمالی و سنگ نگاره های قصرقند در بلوچستان
مدلهای ریاضی اثرات تخلیه و بارگیری بر پارامترهای DRAUGHT و TRIM کشتی و ارایه مدلهای تعدادی از تجهیزات کشتی
برنامه ریزی توانمندسازی محلات آسیب پذیر با استفاده از رویکرد همکاری اجتماعی بهره گیری از روش های تیغ ماهی و درخت مسئله- هدف برای تحلیل مسائل محله افسریه تهران
همبستگی باندهای فرکانسی سیگنال الکتروآنسفالوگرام با نرخ ضربان قلب در هنگام مدیتیشن

  • ۹۶/۰۶/۱۹
  • سمانه