تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

iOS 9/0/1 با رفع مشکلات iOS 9 منتشر شد

شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰ ب.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی جامعه شناختی میزان امید به زندگی زنان سرپرست خانوار شهر بم در سال 93-94
گاز، تعیین راهبرد، بازارهای مصرف
Influence of operating parameters on the Apatite flotation kinetics
افزایش شکل پذیری با استفاده ازلایه ی نرم میانی درستونهای بتن آرمه محصور شده با کامپوزیت frp
بررسی تاثیر بهکارگیری ابعاد و مولفههای توانمندسازی بر بهره وری منابع انسانی
بررسی اثر تخلیه محتویات شکمی بر برخی خصوصیات شیمیایی قزل آلای رنگین کمان و آمور در طی دوره نگهداری بر روی یخ و دوران انجماد
بررسی نقش شورای حل اختلاف در آسایش عمومی و عدالت ترمیمی (جبران خسارت زیان دید ه گان) با رویکرد نوین حقوقی
مقایسه آلکسی تایمی، رفتار خود آسیبی و پردازش هیجانی در معتادین به مواد مخدر تک ماده ای، دوماده ای، چند ماده ای و افراد بهنجار
محاسبهی تعداد توربینهای بادی مورد نیاز برای تأمین آب آشامیدنی احشام عشایری در استان ایلام
راهکارهای لازم برای فعال شدن صنعت تعمیر کشتیهای تجاری در ایران

  • ۹۶/۰۶/۱۸
  • سمانه