تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

سه اپلیکیشن برتر مدیریت فایل اندروید

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰ ب.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
ارزیابی شرایط آسایش انسانی شهر نورآباد لرستان بر اساس شاخص های زیست اقلیمی
گزینش روش بازرسی غیر مخرب برای تست لوله های مبدلهای حرارتی
مطالعه تاثیر آب پنیر حاصل از شیر گاو میش بر خواص حسی و بافت نان باگت
رنگزاهای راکتیو عملگر جدید، قسمت 2: رنگرزی و تکمیل همزمان بر روی کالای پنبه ای
Nonlinear transversely vibrating beams by the homotopyperturbation method with an auxiliary term
Examining the relationship between knowledge management and human resource Performance of agricultural cooperatives of East Azarbaijan province
مدلسازی راکتور بستر ثابت فرایند زوج شدن اکسایشی متان با کاتالیست CaO/La203 و بررسی اثر دما بر روی عملکرد راکتور
استفاده از داده کاوی و الگوریتم شبکه ی عصبی در بهینه سازی به کارگیری مهندسی ارزش در پروژه ها
High Strength Concrete Beams Subjected to Shear Force Comparison of Steel Fibers and Stirrups
ارزیابی اقلیم استان آذربایجان غربی برای شناخت نواحی مستعد کشت کلزا با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط GIS

  • ۹۶/۰۶/۱۲
  • سمانه