تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
استفاده از فناوریهای نوین به منظور کاربرد بیشتر بادگیر در معماری هزاره سوم
بررسی اثرات اقتصادی ناشی از خسارات سیلاب و اثرات خشکسالی در طرح تعیین حریم و بستر رودخانه های کارون، اروند و بهمنشیر
امکان سنجی آموزش های گروهی در خلال ارزشیابی کیفی توصیفی مقطع ابتدایی
مطالعه عددی اثر تنگ شدگی در کلیدهای سرریز کلید پیانویی
بررسی تأثیر قرض‌الحسنه بر توزیع درآمد
موانع موجود در توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار در شرکت های SMEs
ارائه مدلی ریاضی جهت محاسبه ضخامت بارسنگ با استفاده از طبقه بندی پیشنهادی توده سنگ
کنترل سیستم غیر خطی نوسازی استخوان با ورودی های هورمونی پاراتیروئید و استروژن
طراحی و ساخت سرعت سنج وسایل نقلیه با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی و مقایسه عملکرد آن با سرعت سنج الکترونیکی
بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران

  • ۹۶/۰۶/۱۱
  • سمانه